سپاه وظیفه خود را به عنوان حفاظت از دستاوردهای انقلاب و نظام ایفا کرده است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین