سازوکار مجلس برای تکمیل طرح‌های عمرانی/مصوبات بهارستان حول محور دپیلماسی اقتصادی | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

سازوکار مجلس برای تکمیل طرح‌های عمرانی/مصوبات بهارستان حول محور دپیلماسی اقتصادی

نمایندگان پارلمان در دومین نوبت جلسه علنی امروز سازوکارهای مختلفی مانند استفاده از ظرفیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و مشارکت با بخش غیردولتی را برای تکمیل طرح‌های عمرانی تعیین کردند.