سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی تعیین شد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین