زورگیری | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

پایان کار سارقان، زورگیران و موبایل‌قاپان در پایتخت/ گشت ویژه پلیس از راه رسید

زورگیری، موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی شغل‌شان شده بود؛ بدون هیچ دغدغه و ترس و نگرانی در روز روشن، چاقو و قمه کشیده و گوشی و کیف و گردنبند طلا را می‌ربودند؛ تا آنجا که دیگر صبر پلیس لبریز شد و «گشت ویژه» به میدان آمد.

پایان کارسارقان، زورگیران و موبایل‌قاپان در پایتخت/ گشت ویژه پلیس از راه رسید

زورگیری، موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی شغل‌شان شده بود؛ بدون هیچ دغدغه و ترس و نگرانی در روز روشن، چاقو و قمه کشیده و گوشی و کیف و گردنبند طلا را می‌ربودند؛ تا آنجا که دیگر صبر پلیس لبریز شد و «گشت ویژه» به میدان آمد.