زلنسکی: رویدادهای اخیر سبب شد تا دوستان واقعی خود را بشناسیم | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین