زلزله با تهران چه خواهد کرد؟/میزان آمادگی در برابر وقوع زمین لرزه | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین