زخمی شدن ۲ نظامی صهیونیست در قدس اشغالی | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین