زاکانی | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

لغو حکم شهردار تهران در انتظار تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت تصویب رای هیات تخصصی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم صادره از سوی وزیر کشور برای شهردار تهران لغو می گردد. حال باید دید زاکانی با استناد به این اتفاقات استعفا خواهد کرد، شورای شهر وی را برکنار می‌کند یا مسیر دیگری را شاهد خواهیم بود؟