زاکانی | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

بازی رسانه ای تفکیک جنسیتی اینبار با اسم رمز زاکانی

چند سالیست در ایستگاه مترو صادقیه تهران یک میله زرد رنگ کوچک نصب شده است که حد فاصل واگن مردان و زنان را مشخص می کند. این عمل سوژه ای شد تا بازی رسانه ای قدیمی تفکیک جنسیتی دوباره شروع شود و زاکانی شهردار تهران را متهم به تفکیک جنسیتی کنند