خوراک پتروشیمی - ملت بیدار آنلاین

اعطای خوراک ارزان‌ مانع توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: خام فروشی، فرآوری‌نشدن محصولات، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های نوین و همچنین شیوه مدیریت سوخت و یارانه پنهان انرژی، می‌تواند در توسعه‌ نیافتن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد.

بالا