خودکشی - ملت بیدار آنلاین

ادعای جنجالی رسایی درباره علی دایی

خانواده‌ی آن مرحومه گفتند آقای دایی شما اسطوره‌ی شهر ما هستی ولی این دختر خودکشی کرده است. اورژانس و مدرسه و آشنایان هم شهادت دادند اما کسی با آقای دایی برخورد نکرده است.

بالا