خودروهای وارداتی - ملت بیدار آنلاین

اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار فقط ناشی از‌ عرضه قطره‌چکانی‌ است

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو آرام و بدون مشتری است، گفت: تا زمانی که محدودیت عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشته باشد، خودرو در بازار با اختلاف قیمت زیاد نسبت به کارخانه عرضه می‌شود.

بالا