خودروسازان و بانک‌ها پای کار آمدند/خودروها در حال تحویل به مادران - ملت بیدار آنلاین

خودروسازان و بانک‌ها پای کار آمدند/خودروها در حال تحویل به مادران

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علی رقم ادعای منتقدانی که می‌گفتند این قانون بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و اجرایی نمی‌شود با حمایت نمایندگان مجلس یازدهم عملیاتی شد و خودروسازان و بانک‌ها پای کار این قانون راهبردی آمدند.

بالا