خودروسازان در حذف قرعه‌کشی خودرو به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند - ملت بیدار آنلاین

خودروسازان در حذف قرعه‌کشی خودرو به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره شرط ایران خودرو برای توقف قرعه‌کشی خودرو مبنی بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، گفت: خودروسازان در جریان حذف قرعه‌کشی به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند تا قیمت خودرو را دوباره افزایش دهند.

بالا