خودروسازان تولید خودروهای اقتصادی را با توجه به درآمدهای متفاوت در دستورکار قرار دهند - ملت بیدار آنلاین

خودروسازان تولید خودروهای اقتصادی را با توجه به درآمدهای متفاوت در دستورکار قرار دهند

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید باید تولید خودروهای اقتصادی با برخورداری از شاخص‌های کیفی مناسب که اقشار متوسط جامعه توانایی خرید آن‌ها را دارند، در برنامه تولید خودروسازان قرار گیرد.

بالا