خودروسازان با عرضه قطره چکانی خودرو به التهاب بازار دامن می‌زنند - ملت بیدار آنلاین

خودروسازان با عرضه قطره چکانی خودرو به التهاب بازار دامن می‌زنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید هرچند خودروسازان کمبود قطعه را دلیل عرضه کم خودرو به بازار می‌دانند اما در بازدیدها دیده شده که خودروها به دلیل نبود قطعاتی که به وفور در بازار یافت می‌شود، ناقص مانده‌اند.

بالا