خواص اغوا شده، اندیشه دشمنان را گسترش می‌دهند - ملت بیدار آنلاین

خواص اغوا شده، اندیشه دشمنان را گسترش می‌دهند

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت:دشمن از طریق فضای مجازی به دنبال ایجاد اختلاف، تفرقه، انحراف و شکستن پایه‌های وحدت امت ماست که در این میان نقش خواص مردود و اغوا شده گسترش دادن اندیشه دشمنان است.

بالا