خواستار توجه جامعه جهانی به فاجعه انسانی تحمیلی علیه مردم یمن شد - ملت بیدار آنلاین

خواستار توجه جامعه جهانی به فاجعه انسانی تحمیلی علیه مردم یمن شد

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل در واکنش به بی توجهی جامعه جهانی به اتفاقات یمن گفت: سکوت جامعه بین المللی نسبت به این جنایات جنگی، عاملان آنها را در کشتار بیشتر غیرنظامیان گستاخ کرده وبدترین فاجعه انسانی قرن را رقم زده است.

بالا