خلیل رجبلی - ملت بیدار آنلاین

مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان به عنوان مالیات در شهرستان گنبدکاووس وصول شد

مدیر اداره امور مالیاتی شهرستان گنبدکاووس گفت: سهم امسال شهرستان گنبدکاووس در حوزه وصول مالیات مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۹۷ درصد ان یعنی ۱۹۴ میلیارد تومان وصول شده و تا پایان سال مابقی ان وصول می شود.

بالا