خلیج فارس؛ دریایی از ناگفته ها - ملت بیدار آنلاین

خلیج فارس؛ دریایی از ناگفته ها

به گزارش ملت بیدار: مطالعه کنید  بررسی نحوه تامین منابع مالی برای افزایش تولید برق هسته ای کشور/ میزان برق هسته ای باید به ۳۰ هزار مگاوات برسد

بالا