خلاقیت - ملت بیدار آنلاین

یادداشت روزنامه اصولگرا علیه صداوسیما

صداوسیما یک استارت‌آپ تازه‌راه‌افتاده توسط مشتی جوان متخصص و خوش‌قریحه اما خام نیست! یک «ابرسازمان» است با میزان زیادی کارمند و مدیر و مشاور و «ابربودجه کلان» و برخوردار از رانتی همیشگی و با این همه انگار آنها نیز در «وضعیت عدم قطعیت» سر می‌کنند.

بالا