خط مقدم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اصناف کشور هستند - ملت بیدار آنلاین

خط مقدم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اصناف کشور هستند

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در گردهمایی اتحادیه‌های صنفی شهرستان شاهرود گفت: خط مقدم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اصناف کشور هستند و همه باید دست به دست هم دهیم تا این اقدام ارزشمند به نتیجه مطلوب برسد.

بالا