خط ریلی - ملت بیدار آنلاین

تامین منابع تهاتری برای خط ریلی بوشهر تسریع می‌شود

ایسنا/بوشهر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به‌تازگی دولت منابع تهاتری را برای تکمیل زیرساخت‌ها از جمله طرح خط ریلی بوشهر – شیراز در نظر گرفته است، این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد تا زمینه تسریع اجرا آن فراهم شود.

بالا