خطیب جمعه تهران: غرب برای مردم اوکراین اشک تمساح می‌ریزد - ملت بیدار آنلاین

خطیب جمعه تهران: غرب برای مردم اوکراین اشک تمساح می‌ریزد

امام جمعه موقت تهران با اشاره به کشتار مردم بی‌گناه یمن گفت: امروز هم در مصائب مردم اوکراین اندوهگین هستیم و رنج می‌بریم و هرگز از جنگ استقبال نمی کنیم، اما اشکی که دنیای غرب برای مردم مظلوم اوکراین می ریزد اشک تمساح است.

بالا