خطیب جمعه تهران: رشد فضائل انسانی و آبادی کشور دو آرمان کلیدی نظام سیاسی اسلام است - ملت بیدار آنلاین

خطیب جمعه تهران: رشد فضائل انسانی و آبادی کشور دو آرمان کلیدی نظام سیاسی اسلام است

امام جمعه موقت تهران گفت: توسعه انسانی یعنی فراهم کردن رشد و تعالی ملت و ساخت یک جامعه انسانی آراسته به دانش و معرف و فضائل انسانی و برخوردار از امنیت و رفاه مهم‌ترین هدف در اندیشه سیاسی اسلام و حکمرانی دینی است.

بالا