خطیب‌زاده: آمریکا از جیب ملت ایران چیزهایی برداشته و باید بازگرداند/ سوئد فکر نکند با گروکشی موضوع جلالی فراموش می‌شود - ملت بیدار آنلاین

خطیب‌زاده: آمریکا از جیب ملت ایران چیزهایی برداشته و باید بازگرداند/ سوئد فکر نکند با گروکشی موضوع جلالی فراموش می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه بن بست در مذاکرات وین را تأیید نکرد و گفت:‌ آمریکا قرار نیست هدیه‌ای به ایران بدهد، حقوقی از ملت ایران ضایع کرده و از جیب ملت چیزهایی برداشته که باید بازگرداند.

بالا