خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است - ملت بیدار آنلاین

خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف ما در خصوصی‌سازی با رویکردها همخوانی ندارد و خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است. ما در کمیسیون اقتصادی آمادگی داریم که مجموعه جمع‌بندی‌های علمی صورت گرفته را بررسی کرده و آن‌ها را در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم.

بالا