خشونت - ملت بیدار آنلاین

گزارش اینترنشنال بعد از خودکشی یک ایرانی در فرانسه

شبکه تلویزیونی اینترنشنال که در چند ماه گذشته در ترویج خشونت نقش داشته است، می‌گوید: انتخاب شیوه و زمان مرگ برای انسان باید به رسمیت شناخته شود. باید بتوانیم در مورد زمان و شیوه رفتن از این دنیا تصمیم بگیریم که خودکشی یکی از آن‌هاست.

راز این همه خشونت قرون وسطایی در اغتشاشات چیست؟

چه اتفاقاتی افتاده که عده‌ای برخلاف عقل و تمام استانداردهای انسانیِ پذیرفته شده در دنیا، در قرن بیست و یکم ناگهان این‌طور عیان، وحشی می‌شوند، سلاح می‌کشند و در روز روشن مثلا سر می‌برند، انسانی را آتش می‌زنند و…

ملت بیدار آنلاین

چندی پیش یکی از دوستان نکته‌سنج و خوش‌فکر، تحلیلی یک خطی ارائه داد که مناسب دیدم اکنون به آن پرداخته و بیان کنم چرا شعار خشونت‌پرهیزی جماعت اصلاح‌طلب، بدون مخالفت با بی‌حجابی ممکن نیست.

بالا