خسارت تاخیر در اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی معادل ۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی/اکتشاف میدان گازی جدید در ضلع شمالی پارس جنوبی با ذخیره حداقل یک تریلیون مترمکعب گاز طبیعی - ملت بیدار آنلاین

خسارت تاخیر در اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی معادل ۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی/اکتشاف میدان گازی جدید در ضلع شمالی پارس جنوبی با ذخیره حداقل یک تریلیون مترمکعب گاز طبیعی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبر مهم مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اشاره کرد و گفت: به گفته وی کارهای اکتشافی در حال انجام هستند و مراحل اولیه ۲ اکتشاف‌ از ۴ عملیات اکتشافی برنامه‌ریزی شده انجام شده است که طی آن اکتشاف یک میدان نفتی سبک به نام یلدا و اکتشاف میدان گازی جدید در ضلع شمالی پارس جنوبی با ذخیره حداقل یک تریلیون مترمکعب گازطبیعی پیش‌بینی شده که باید تکمیل شود.

بالا