خزانه - ملت بیدار آنلاین

حساب واحد خزانه منتظر برخورد نهادهای نظارتی با دستگاه‌های متخلف
‌‌طبق قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند تا پایان فروردین‌ماه به حساب واحد خزانه متصل شوند؛ اما برخی دستگاه‌ها همچون تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای قانون سرباز می‌زنند که نهاد‌های نظارتی باید با آن‌ها برخورد کنند.

بالا