خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای پایتخت/داستان تکراری آلودگی هوا تا چه زمان ادامه دارد؟ - ملت بیدار آنلاین

خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای پایتخت/داستان تکراری آلودگی هوا تا چه زمان ادامه دارد؟

رئیس کمیسیون حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت خرید هزار دستگاه اتوبوس برای پایتخت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: متولی اصلی رفع آلودگی هوا سازمان محیط زیست است و آن‌ها باید در این زمینه ورود کرده و گزارشی ارائه کنند.

بالا