خراسان رضوی - ملت بیدار آنلاین

منتظر کاهش کم‌سابقه دمای هوا باشید

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: یکشنبه در اردبیل و گیلان و دوشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، کاهش دمای ۶ تا ۸ درجه‌ای رخ می‌دهد.

کشف راز سیاه زیر پای مرغ و خروس‌ها

حوادث رکنا: سوداگران مرگ برای رسیدن به مقصود سیاهشان از هیچ شگردی ابا ندارند، آن‌ها هر روز به دنبال حیله‌ای جدید هستند تا با پرت کردن حواس مأموران انتظامی، موادمخدر را به مقاصد شومشان برسانند.

بالا