خدمت‌رسانی ۲۴ساعته جهادی‌ها در همسایگی متروپل/ وقتی موکب امام رضایی‌ها، قوت قلب امدادگران و خانواده‌های داغدار می‌شود - ملت بیدار آنلاین

خدمت‌رسانی ۲۴ساعته جهادی‌ها در همسایگی متروپل/ وقتی موکب امام رضایی‌ها، قوت قلب امدادگران و خانواده‌های داغدار می‌شود

در خدمت‌رسانی ۲۴ساعته موکب امام رضایی‌ها به امدادگران، مردم عزیز آبادان یک لحظه ما را تنها نگذاشتند. یکی غذا درست می‌کرد، دیگری آب و شکر می‌آورد تا برای امدادگران شربت درست کنیم. آن یکی هم در حد وسعش، چند تا ساندویچ درست می‌کرد و می‌آورد. حتی بعضی‌هایشان با اصرار به ما و امدادگران می‌گفتند: «لباس‌هایتان را بدهید ببریم خانه و برایتان بشوییم.»

بالا