خدمات شهری - ملت بیدار آنلاین

آغاز خانه‌تکانی در منطقه١۴ | محله‌ها قبل از سال جدید نونوار می‌شوند

شهر و محله‌های تهران در ماه‌های پایانی سال حال‌وهوای دیگری پیدا می‌کند به‌ویژه اینکه شهرداری طبق وظیفه و مسئولیتی ‌که دارد همه نیروهای خود را در معاونت‌های مختلف بسیج می‌کند تا همه‌چیز برای آمدن بهار و سال جدید آماده‌ باشد.

اقدامات شهرداری منطقه ۹ در طرح «بهاران» | هفته‌های پرکار برای افزایش رضایت ساکنان غرب تهران

شهرداری منطقه۹ در قالب طرح بهاران خدمت در محله‌ها، به جز گلکاری در میدان‌ها و معابر، شست‌وشوی ۵ هزار و ۵۰۰متر از جداول رینگ داخلی و خارجی میدان و خیابان آزادی را نیز در کنار خدمات متنوع دیگری اجرا کرده است.

بالا