خبر کذب - ملت بیدار آنلاین

مشتی از خروارِ دروغ‌های اینترنشنال/ مروری بر چند خبر کذب از یک رسانه‌ سعودی

رسانه‌ی اینترنشنال وابسته به حکومت سعودی که در اغتشاشات اخیر نقش آتش بیار معرکه را ایفا کرده در چندین نوبت اقدام به انتشار اخبار دروغین کرده است. در این گزارش چند مورد از این دروغ های اثبات شده را مرور خواهیم کرد.

بالا