خبرخوب - ملت بیدار آنلاین

دستور رئیس‌جمهور به اجرا درآمد؛ آغاز عملیات اجرایی انتقال پساب به پتروشیمی خراسان ظرف ۱۵ روز آینده

استاندار خراسان شمالی گفت: سرانجام اجرای طرح انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب بجنورد به مجتمع صنعتی پتروشیمی خراسان به مرحله انتخاب پیمانکار رسید و عملیات اجرایی آن ظرف ۱۵ روز آینده آغاز خواهد شد.

بالا