خاک - ملت بیدار آنلاین

مهارت تماشایی یک جگوار در شکار آناکوندا

جگوار‌ها گهگاه طعمه را با استفاده از تکنیکی متمایز از سایر گربه‌ها می‌کشند. این حیوانات از دندان‌های قوی خود برای سوراخ کردن جمجمه طعمه استفاده می‌کنند و با سوراخ کردن مغز آن‌ها را می‌کشند. سپس طعمه به منطقه دورتر کشیده می‌شود، جایی که می‌توانند آن را بخورند.

بالا