خانه های حیاط دار - ملت بیدار آنلاین

تسریع در خانه‌دار‌ کردن مردم با ساخت خانه‌های یک‌طبقه‌/ با تک‌نسخه آپارتمان‌سازی مشکل مسکن رفع نمی‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تک‌نسخه خانه‌های آپارتمانی که در مسکن مهر برای همه شهرها پیچیده شد برنامه درستی نبود، گفت: برنامه دولت برای اختصاص زمین به مردم و ساخت خانه‌های یک‌طبقه در قالب نهضت ملی مسکن، روشی منطقی و صحیح است.

تسریع در خانه‌دار‌کردن مردم با ساخت خانه‌های یک‌طبقه‌/ با تک‌نسخه آپارتمان‌سازی مشکل مسکن رفع نمی‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تک‌نسخه خانه‌های آپارتمانی که در مسکن مهر برای همه شهرها پیچیده شد، برنامه درستی نبود، گفت: برنامه دولت برای اختصاص زمین به مردم و ساخت خانه‌های یک طبقه در قالب نهضت ملی مسکن، روشی منطقی و صحیح است.

بالا