خانه سینما - ملت بیدار آنلاین

درخواست خانه سینما از قوه قضائیه

هیات مدیره خانه سینما در متنی خطاب به مسئولان و مراجع قضایی آورده است «با عنایت بر مستندات قانونی کافی که برای آزادی جعفر پناهی (کارگردان سینما) فراهم شده است و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری‌اش، هرچه سریعتر امکان آزادی او فراهم شود.»

بالا