خانه خلاق - ملت بیدار آنلاین

خانۀ خلاق و نوآوری آینده‌سازان و شتابدهنده و خانۀ خلاق و نوآوری راه ابریشم تفاهم نامۀ توسعۀ همکاری‌های آموزشی امضا کردند

سادات‌حیات‌شاهی: خانه های خلاق به احیای پژوهش‌سراها کمک کنند / یاسر قرایی: دولت به تحقق برنامه‌های خانه‌های خلاق کمک کند / عقیل قرایی: می‌توانیم مکانی مدرن و بین‌المللی برای دانش آموزان احداث کنیم / کامیار: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در حوزۀ مهارت متحول شده / تمرکز روی مناطق محروم است / محمدعلی صمیمی: با تکیه بر اتحادیه انجمن‌های اسلامی می‌توان آموزش و پرورش را متحول کرد

بالا