خانه‌های عنکبوتی نمی‌تواند رژیم اشغالگر قدس را محافظت کند/ همه ملت‌ها طرفدار آرمان فلسطین هستند - ملت بیدار آنلاین

خانه‌های عنکبوتی نمی‌تواند رژیم اشغالگر قدس را محافظت کند/ همه ملت‌ها طرفدار آرمان فلسطین هستند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه ملت‌ها همچنان طرفدار آرمان فلسطین هستند، گفت: آمریکایی‌ها و رژیم اشغالگر قدس بیش از هر زمان دیگری احساس تنهایی می‌کنند اگرچه برخی از حاکمان دست نشانده از آنان حمایت می‌کنند اما حاکمان دست نشانده می‌دانند که خانه‌های آنان سُست است و خانه های عنکبوتی و سست نمی‌تواند رژیم اشغال گر قدس را محافظت کند.

بالا