حوادث ماه‌های اخیر نشان دهنده شرایط نگران کننده‌ در افغانستان است - ملت بیدار آنلاین

بالا