حوادث‌ تروریستی - ملت بیدار آنلاین

دستور رئیس دستگاه قضا به روسای دادگستری خوزستان و اصفهان

رئیس قوه قضاییه در پی حوادث شب گذشته خوزستان و اصفهان گفت: با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی عوامل عملیاتی و پشتیبانی این حوادث تأثر آور اقدام کرده و در اسرع وقت پرونده قضایی تشکیل و مجرمان به اشد مجازات محکوم شوند.

بالا