حنیف غفاری - ملت بیدار آنلاین

ملت بیدار آنلاین

هر چراغ‌قوه‌ای که روی صفحه تاریک جامعه آمریکایی انداخته شود، به‌مثابه تیری است که در عرصه جهاد تبیین اتاق عملیات دشمن را در این نبرد همه‌جانبه و ترکیبی هدف قرار می‌دهد.

ملت بیدار آنلاین

اساسا ایران مطالبه‌ای فرابرجامی مطرح نکرده و فراتر از آن، آمریکا نیز در حوزه دیپلماسی پنهان شدیدا روی مذاکرات وین و حتی نحوه برگزاری آن پس از پایان انتخابات میاندوره‌ای کنگره متمرکز شده است!

بالا