حمید طریفی حسینی - ملت بیدار آنلاین

جزئیات تحصیل دانش‌آموزان استثنایی/ تهیه شیوه‌نامه تحصیل کودکان با نیازهای ویژه در مناطق صعب‌العبور

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: در سال تحصیلی گذشته حدود ۷۹ هزار نفر در مدارس استثنایی داشتیم که امسال به ۸۳ هزار نفر رسیده و تقریباً سه درصد به جمعیت دانش‌آموزان ما در مدارس خاص استثنایی افزوده شده است.

جایگاه کودکان دارای معلولیت در نظام آموزش و پرورش

توسعه و در دسترس‌پذیرکردن فضاهای آموزشی استاندارد، جذب و پوشش تحصیلی حداکثری گروه‌های مختلف کودکان دارای معلولیت، مناسب‌سازی و رفع موانع فیزیکی جهت تردد افراد دارای معلولیت در محیط‌های آموزشی و مناسب‌سازی برنامه‌های درسی از جمله مهم‌ترین اقداماتی هستند که سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی برای کودکان معلول انجام داده است.

بالا