حمیدرضا الله‌ بداشتی - ملت بیدار آنلاین

تلاش بسیج برای رفع تعهد مالی شرکت‌های تولیدی بدهکار به بانک/ مشکلات ۷۰۰ بنگاه رفع شد

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات گفت: با تشکیل کارگروه ملی اندیشه‌ورزی شرکای اجتماعی بسیج کارگران و کارخانجات، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بررسی و رفع می‌شود، در این زمینه مشکلات ۲۴۰۰ واحد تولیدی احصا شد و تاکنون مشکلات ۷۰۰ بنگاه هم برطرف شده است.

بالا