حمل نقل عمومی - ملت بیدار آنلاین

جایگزینی وَن و مینی‌بوس به جای تاکسی در خطوط پرتردد پایتخت

معاون شهردار تهران اجرای کامل بخش‌نامه تفویض اختیارات به معاونان مناطق را مورد تأکید قرار داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا در خطوط پرتردد تاکسی، از وَن و در پایانه‌های تاکسی که مقاصد خطوط آن، اطراف و حومه تهران است از مینی‌بوس استفاده کنیم.

بالا