حمله موشکی ایران به اربیل، انتقامی دقیق و پاسخ به شرارت‌های اخیر اسرائیل بود - ملت بیدار آنلاین

حمله موشکی ایران به اربیل، انتقامی دقیق و پاسخ به شرارت‌های اخیر اسرائیل بود

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: حمله موشکی ایران به اربیل، انتقامی دقیق و پاسخ به شرارت‌های اخیر اسرائیل بود تا این رژیم منحوس بداند که نباید در کنار خانه امن ایران لانه کند و به فکر دسیسه و ضربه به امنیت ما باشد.

بالا