حمله لفظی نخست‌وزیر لهستان به نروژ بر سر تحولات اوکراین - ملت بیدار آنلاین

بالا