حمله عراق اقلیم کردستان منطقه سلیمانیه گاز میدان راکت امارات دانا کرسنت سلیمانیه خسارت تلفات - ملت بیدار آنلاین

بالا